تعرفه آگهی

صاحبان مشاغل و سازمان‌ها، می توانند آگهی های تبلیغاتی خود را جهت نشر و چاپ در کومه‌کال به ما بسپارند.

شماره های تماس با بخش آگهی نشریه :    ۰۹۱۸۳۵۸۹۹۴۲    و    ۰۸۳۴۶۱۲۴۵۷۸

 

A1  : یک دوم صفحه اول، رنگی ۶۰۰ هزار تومان

A2  : یک چهارم صفحه اول، رنگی ۳۰۰ هزار تومان

A3  : یک هشتم صفحه اول، رنگی ۱۵۰ هزار تومان

B1  : یک دوم صفحات داخل، مشکی ۴۰۰ هزار تومان

B2  : یک چهارم صفحات داخل، مشکی ۲۰۰ هزار تومان

B3  : یک هشتم صفحات داخل، مشکی ۱۰۰ هزار تومان

  C1  : یک دوم صفحه آخر، رنگی ۵۰۰ هزار تومان

       

  C2  : یک چهارم صفحه آخر، رنگی ۲۵۰ هزار تومان

  C3  : یک هشتم صفحه آخر، رنگی ۱۲۵ هزار تومان

* نرخ های یک چهارم و یک ششم و یک هشتم ، بر اساس مبلغ یک دوم محاسبه خواهد شد

 

 

 

 

قالب وردپرس